Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε διακόψει την λειτουργιά ως καταχωρητής ονομάτων χώρου [.gr] και δεν δεχόμαστε νέες αιτήσεις. 

Οι υφιστάμενοι πελάτες έχουν ενημερωθεί και επιτυχώς μεταφερθεί σε συνεργάτες. 

 

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε όλα αυτά τα χρόνια και ελπίζουμε σε συνεργασία σε έναν από τους υπόλοιπους τομείς των υπηρεσιών μας. 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.