Διακοπή λειτουργίας ως καταχωρητής ονομάτων χώρου [.gr] 

Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε διακόψει την λειτουργία ως καχωρητής ονομάτων χώρου [.gr]

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

 

---------------------------

 

Εκχώρηση ή Μεταβίβαση ονόματος χώρου
30 Ευρώ + Φ.Π.Α.
Ενεργοποίηση δεσμευμένου ονόματος χώρου
44 Ευρώ + Φ.Π.Α.
Μεταβίβαση εκχωρηθέντος ονόματος χώρου
44 Ευρώ + Φ.Π.Α.
Μεταβίβαση ενεργοποιημένου δεσμευμένου ονόματος χώρου
44 Ευρώ + Φ.Π.Α.
Μεταβολή επωνυμίας / ονοματεπωνύμου φορέα εκχωρηθέντος ονόματος χώρου
44 Ευρώ + Φ.Π.Α.
Μεταβολή επωνυμίας / ονοματεπωνύμου φορέα ενεργοποιημένου δεσμευμένου ονόματος χώρου
44 Ευρώ + Φ.Π.Α.
Ανανέωση εκχωρηθέντος ονόματος χώρου
25 Ευρώ + Φ.Π.Α.
Ανανέωση ενεργοποιημένου δεσμευμένου ονόματος χώρου
29, 30 Ευρώ + Φ.Π.Α.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

 

Αριθμός μητρώου καταχωρητή ονομάτων χώρου [.gr]  ΕΕΤΤ: 91-294